Giảm giá!

Hải Sản Tiện Lợi

Mực Lá 1 Nắng Size 2 Con/Kg

460,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Hải Sản Tiện Lợi

Ốc Bulot Ireland (Size 30-40 con)

239,000
Giảm giá!
135,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
219,000
Giảm giá!

Hải Sản Dinh Dưỡng

Hải Sâm Cát Khô (2 con/túi)

235,000
Giảm giá!

Hải Sản Dinh Dưỡng

Hàu Sữa Nhật Hyogo (1kg/túi)

329,000
Giảm giá!
149,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Hải Sản Dinh Dưỡng

Ốc Bulot Normandy Pháp (1kg/túi)

329,000
Giảm giá!

Hải Sản Nhập Khẩu

Tôm Langoustine Ireland (800g/khay)

389,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
38,000