Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
219,000
Giảm giá!

Hải Sản Dinh Dưỡng

Hải Sâm Cát Khô (2 con/túi)

235,000
Giảm giá!

Hải Sản Dinh Dưỡng

Hàu Sữa Nhật Hyogo (1kg/túi)

329,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Hải Sản Dinh Dưỡng

Ốc Bulot Normandy Pháp (1kg/túi)

329,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Hải Sản Tiện Lợi

Tôm Langoustine Ireland (800g/khay)

389,000
Giảm giá!

Hải Sản Tiện Lợi

Mực 1 Nắng Phú Quốc (2-3 con/kg)

449,000
Giảm giá!

Hải Sản Tiện Lợi

Cá Trứng Nauy (500g/khay)

89,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
75,000
Giảm giá!
Giảm giá!
80,000